Fakta om Marketing Automation

Fakta om Marketing Automation.

En ofte fejl antagelse omkring Marketing Automation er at mange tror Marketing Automation kun har noget med Email Marketing at gøre. En klar fejl!

Marketing Automation dækker over et bredere områder end Email Marketing. Det er en system hvormed virksomheden kan varetage flere forskellige funktioner der er relevant i kommunikationen rettet imod kunder og leads.

En effektiv måde relevante og personlige budskaber kan leveres er via Email. Men for at kunne levere disse har rigtige Marketing Automation systemer indbygget en række andre funktioner, der gør det muligt at opsamle og behandle data omkring kundeadfærd.

Der er forskel!

Der er stor forskel på de forskellige systemer der kan integreres med Microsoft Dynamics CRM. (læs om de forskellige systemer her) Derfor er det også vigtigt at virksomheden bruger tid på at undersøge hvilke behov de har. Nogle systemer er ikke meget andet end en Email Marketing add on mens andre har ganske avancerede funktioner – hvoraf nogle måske slet ikke er relevante for virksomheden.

Samtidig er der forskel på hvordan de forskellige systemer er integreret med Microsoft Dynamics CRM.
Nogle er blot via API hvor data flyttes mellem to systemer og der skal arbejdes i et andet system udover Microsoft Dynamics CRM.
Andre er 100% integreret og alt er samlet ét sted (MSCRM)

Funktioner med Marketing Automation.

Her er samlet nogle af de funktioner de forskellige systemer indeholder.

 • Medie planlægning
 • Indholdstyring
 • Ressource fordeling
 • Budget styring
 • Email Marketing
 • Web tracking
 • Lead score
 • Nurture programmer
 • SMS kommunikation
 • Kampagne styring
 • Landing sider
 • Social medie integration
 • Spørgeskemaer

Data Data og Data

Virksomheden skal lave en strategi omkring data når de overvejer en Marketing Automation løsning.
I får adgang til utrolig meget data. Det kan være svært at holde fokus på hvilket data der er mest relevant.
Systemerne indsamler data på flere forskellige niveauer og det er vigtigt at have en strategi for præcist hvilket data der skal bruges og hvordan det skal bruges. Ellers ender i op med en masse værdifuld data der aldrig bliver udnyttet optimal.

Det kræver at i afsætter de rigtige ressourcer til at analysere på data og hele tiden optimere således jeres kommunikation bliver relevant og rettidig.

Kontakt For a Fact for at få hjælp med at analysere på jeres data eller i samarbejde lave en strategi for jeres virksomhed.

 

Leave a reply

For a Fact ‡ Telefon 2972 6117 ‡ Mail: Flemming@forafact.dk
/** * CLICKDIMENSIONS TRACKING **/
/** * HUBSPOT TRACKING **/