+45 29 72 61 17

Detaljeret gennemgang af Dynamics 365 Marketing

Marketing og Event funktioner

Marketing og Event er de to centrale dele i Dynamics 365 Marketing.
De to områder er beskrevet i detaljer nede i artiklen men generelt er der rigtig meget fokus på Marketing Automation. Microsoft kalder det Customer Journey.
Særligt mulighederne med at bygge nye segmenter og bruge disse i et Customer Journey flow bør have interesse for jeres virksomhed. Segmenter er også beskrevet i detaljer her i artiklen.
Denne artikel har ikke beskrevet samtlige elementer i systemet. Der er ganske enkelt for mange og hvor nogle først giver mening når virksomheden er klar til at bruge dem Vi har her primært fokuseret på de elementer der først bør have jeres interesse.

Common data Model og Common Data Service

Når I arbejder med Dynamics 365 Marketing har I fordel af at den er bygget på Microsofts Common Data Model (CDM)
Hertil benytter Dynamics 365 Marketing Microsofts Common Data Services (CDS) til at organisere og fordele data rigtigt således I får endnu nemmere ved at bruge den rigtige data i jeres segmentering m.m.
Vi kommer her ikke dybere ind på Common Data Model (CDM) eller Common Data Service (CDS) – men forståelsen af data og hvordan den kan bruges i Dynamics 365 Marketing er noget af det, vi ved rigtig meget om og rådgiver omkring hos For A Fact.
Her i videoen kan I få en forståelse af hvordan CDS og CDM virker og arbejder sammen. Se gerne hele videoen hvis du vil have et bredt indblik i alle mulighederne med Dynamics 365.

Opsætning

Allerede ved opsætning skal I skrive den fysiske adresse hvorfra virksomheden sender sin datadrevet kommunikation.
Som I kan se på billedet, er virksomhedens fysiske adresse et påkrævet felt. Det er fordi Microsoft har nogle skærpede regler i forhold til behandling af data og I kan ikke sende e-mails m.m. uden at modtager kan se hvorfra kommunikationen kommer.

Virksomhedens fysiske adresse skal skrives under ”Default Content Settings” – men den er blot en del af hele opsætningen. Nogle skal I foretage inden I går i gang og andre kan tilpasses efterhånden som I begynder at bruge systemet. Kontakt For A Fact for at få den rigtige rådgivning.
F.eks. har Microsoft opsat en standard Subscription form som også er aktiveret. (Live)


Det er fordi I ikke får lov at sende marketing relateret mails uden at der er et link til en subscription form, hvor modtageren enten kan afmelde sig eller opdaterere sine præferencer. (I kan stadig sende Transactional e-mails)

Standardopsætningen fra Microsoft indeholder kun et e-mailfelt – jeres virksomhed ønsker måske flere felter indsat? Måske skal I først have oprettet nye Form Fields for at kunne tilføje jeres egne felter til formen.

Layoutet er også i en simpel standard opsætning – I skal have formen stylet og tilpasset virksomhedens farver og layout.

Hvis I kigger nærmere på billedet ovenover, vil I også kunne se Default contact matching strategy og Default Marketing Page – det refererer til nogle af de forskellige opsætninger I skal gennemgå og tage stilling til, inden I for alvor starter med at bruge Dynamics 365 Marketing.

Her kan I se oversigten på alle forskellige settings muligheder i Dynamics 365 Marketing.

Contact som også er flere forskellige leads samtidig – Hvad?

Dette er et af de punkter flere bliver lidt forvirret af i starten med Dynamics 365 Marketing.
Hvis marketingafdelingen er vant til at arbejde med Dynamics 365 Sales (det der stadig er kendt som CRM) så vil I vide at i klassisk CRM er et Lead og en Contact to forskellige entiteter og dermed er den enkelte person i jeres CRM enten det ene eller andet og I vil målrette jeres marketing aktiviteter til enten den ene eller anden gruppe.
Dynamics 365 Marketing fokuserer kun på Contacts i deres Customer Journeys!
I kan dog godt forsat arbejde med Leads – men altså ikke målrette marketing aktiviteter til disse via en Customer Journey. Derfor vil I ofte oprette dem som en Contact med et tilhørende Lead.
I har en Contact som både kan være en eksisterende kunde eller et helt nyt lead som I gerne vil have som kunde. I Dynamics 365 Marketing opretter vi vedkommende som en Contact – men også som et specifik lead og noterer her hvor og hvordan vi er i dialog med vedkommende.
Det betyder kort at en enkelt Contact kan have flere forskellige leads records og I kan segmentere og målrette forskellige marketing aktiviteter til alle disse forskellige leads – men altså den samme Contact.

Forvirrende? Lad os give dig et eksempel

Contact: Har 2 forskellige leads records tilknyttet.
Lead 1 (oprettet via Webinar): Customer Journey specifikt til dette med invitation, link til webinar, opfølgende Survey.
Lead 2 (Oprettet via besøg på messe): Customer Journey til at sende opfølgning på messen.

Samme Contact deltager i to forskellige Customer Journey flows i Dynamics 365 Marketing og vi er i stand til at kommunikere målrettet og forskelligt.
De to forskellige Journeys vil også give forskellige touchpoints og vi kan vælge hvordan disse touchpoints skal værdisættes. Det er det I måske kender som Leadscore. Vi giver dem altså forskellige point baseret på deres handlinger.
I kan opsætte flere forskellige lead score modeller, hvor den enkelte model altid indeholder ”sales ready” niveau. I bestemmer med andre ord at når en score når en bestemt værdi, så er dette lead salgsmoden og kan videregives til rette personer i salgsafdelingen. Den rigtige opsætning og brug af lead score modeller kan være særdeles værdifuld.
Lead score modeller er noget af det vi anbefaler I får opsat i forbindelse med opsætningen af hele systemet.

Supportmuligheder

Pt. kan det være en udfordring at få den rigtige support fra jeres egen Microsoft Dynamics partner. Ikke alle er blevet certificeret i systemet endnu. Dertil er Dynamics 365 Marketing mere kompliceret og indeholder marketing termer som traditionelle CRM-partnere ikke har kendskab til.
Pt. er det muligt at få direkte support hos Microsoft i forbindelse med Dynamics 365 Marketing. Det er ellers typisk noget hvor der henvises til Microsofts partnere.
Vi hos For A Fact tror på at der vil være et behov for et tæt samarbejde mellem Dynamics 365 partnere og så specialister indenfor data marketing rådgivere som For A Fact. Vi har allerede en håndfuld samarbejdspartnere fra Microsofts partner kanal, der ønsker at benytte For A Fact som deres faste partner til at håndtere de kunder, der ønsker at benytte Dynamics 365 Marketing løsningen.
Spørg os gerne hvem vi samarbejder med i forbindelse med Dynamics 365 sales + Dynamics 365 marketing.

Udviklingen – nye funktioner og muligheder

Systemet bliver udviklet i et hurtigt tempo – faktisk så hurtigt at deres egen support sider ofte ikke er opdateret. Derfor kan selvtræning nogle gange være lidt vanskeligt og hvis man ikke er i berøring med systemet i en kort periode, er der store chancer for at der er kommet nye muligheder eller noget har skiftet udseende eller plads.

FAQ

Det vi bliver spurgt mest om hos For A Fact i forhold til Dynamics 365 Marketing er:
Er systemet klar?
Med den udvikling der foregår på systemet (rygtet siger at 200 mand udvikler alene på Dynamics 365 Marketing) samt hele den nye platform med Power Apps, CDP (Customer data Platform – Customer Insights) og CDM (Common data model)– så er den komplette pakke i Dynamics 365 utrolig spændende at arbejde med.
Er det godt nok?
Dynamics 365 Marketing er klar til langt de fleste danske virksomheders nuværende behov. Selvfølgelig er der områder hvor vi kommer med anbefalinger og inputs om forbedringer til Microsoft men i det store perspektiv vil svaret være, ja det er klar til brug.
Hvordan er det i forhold til ClickDimensions?
I forhold til ClickDimensions. Vil gerne give jer vores svar hvis I fortæller og viser jeres datadrevet marketing strategi. Når først I har en decideret strategi, vil det give mening at sammenligne hvilket system, der bedst understøtter jeres strategi.

Marketing og Events

Dynamics 365 Marketing kan vi inddele i 2 overordnede centrale områder – Marketing og Events, disse indeholder så forskellige delområder. Når vi her inddeler dem i områder, er det blot for at opdele dem indenfor forskellige kategorier – alle områder hænger naturligvis sammen og flere af dem skal benyttes sammen.

Marketing
 • – Customer Journey
 • – Segments
 • – Marketing forms
 • – E-mails
Events
 • – Eventopsætning
 • – Eventregistreringer

 

Marketing

Customer Journey

Det er i andre sammenhænge også omtalt som Marketing Automation.
Det er her I sammensætter forskellige aktiviteter i et sammenhængende flow. Når en af jeres kontaktpunkter opfylder kravene for at være en del af et bestemt segment kan dette aktivere flere forskellige steps, som eks. at sende dem en mail med et link til marketingsforms m.m. Udfyldes formen kan det sende vedkommende i én bestemt retning og hvis der i stedet ikke kommer en tilmelding, kan det lede i en anden retning.
Her et eksempel på Customer Journey opsætning.

Forskellige tools

Customer Journey er sammensat af forskellige tools som I kan sætte sammen på kryds og tværs.

 • – Content
 • – Actions
 • – Targets
 • – Flow control

Typisk vil I have en Journey til et bestemt segment. (Tool: Targets) Når folk bliver en del af det segment, vil I gerne sende dem et eller andet (Tool: Content) og herefter kontrollerer I hvilken vej videre i flowet (Tool: Flow Control) vedkommende skal sendes for til sidst at udføre den rette action og oprette nye aktiviteter for vedkommende. (Tool: Actions)
Alt er bygget med Drag and Drop funktioner og det kan sammensættes på kryds og tværs.

Segments

Segmenter er målgrupper I gerne vil inddrage i jeres marketing aktiviteter.
I Dynamics 365 Marketing arbejder vi med segmenter. I kan godt sammenligne segmenter med marketingslister da segmenter også arbejder med dynamiske eller statiske segmenter. Men segmenter er meget mere end marketingslister I traditionelt kender fra Dynamics 365* (Bemærk lille note på denne).

Note: Der findes både segmenter og marketinglister i Dynamics 365 Marketing.
Segment = En gruppe I har sammensat så I kan lave målrettet marketing aktiviteter til dem.
Marketinglister = Hvis I har en marketing form og jeg udfylder den, så kan jeg blive tilføjet en marketingsliste som opsamler alle der udfylder formen. (I kan så bygge et segment baseret på den marketingsliste)
Marketingslister bruges også til jeres subscription lister – altså de som eks. har tilmeldt sig jeres nyhedsbrev.
I skal overveje hvilke segmenter I skal bruge. Start simpelt og udbyg dem efterhånden som I får mere erfaring og brug for yderlig opdeling.

Data til segmenter

I kan bygge segmenter på baggrund af data fra mange forskellige steder.

Når I først har valgt source (Her i vores eksempel er det Contact) kan i derefter vælge præcis hvilke datafelter der skal bruges fra den source og evt. sætte specifikke krav. (At de bor i en bestemt region, opdeling af køn eller har foretaget bestemte aktiviteter som deltagelse i bestemte events m.m.)
Contacts hvor køn = Femal OG de bor i (City) København OG de har registreret sig til et bestemt event = For A Fact – Dynamics 365 Marketing DEMO.

Det er forholdsvis enkelt at bygge nye segmenter. Vi anbefaler at starte med nogle simple og så udbygge derfra efterhånden som der er behov.
Hvis I er i tvivl om hvilke relationer I kan tilgå for at hente data til jeres segment, så har Dynamics 365 Marketing indbygget en visualisering af en entitets relationer.

Kombiner segmenter i Customer Journey

Flere segmenter kan kombineres når I indsætter dem i Customer Journey og I kan bestemme hvordan forskellige segmenter enten skal tilføjes, fjernes eller køre videre sammen i samme spor. Her er blot nogle af mulighederne. Se hvordan segmentet ændre sig undervejs ved enten at flette sammen, ekskluderer eller forsætte sammen som en gruppe eller lade to segmenter køre parallelt.

Marketing forms

Marketing forms benytter I til at indsamle data fra jeres kontakter og besøgende på websitet. De bruges også til tilmeldinger til forskellige aktiviteter såsom event tilmeldinger eller download af whitepaper m.m.
Marketing forms bruges også i Customer Journey (anchor link) hvor de kan være med til at sende folk i forskellige retninger.
I kan oprettet 3 (4) forskellige typer Marketing forms.

 • – Landing pages.
 • – Subscription center.
 • – Forward to a friend.
 • – Den 4. mulighed for Form Capture. Det er hvis I har eksisterende forms på jeres website, så kan I få data fra disse til at lande ind i Dynamics 365 Marketing.

Landing pages

Denne type marketing form er hvad I normalt vil kende som en almindelig webform.
Hvis I skal bruge en webform hvor I gerne vil have folk skal udfylde og indsende bestemte informationer for at tilmelde sig – så vil det være en webform af typen landing page I skal benytte.

Opdater Contacts eller både Contacts og Leads eller kun Leads?

I skal tage stilling til hvordan Dynamics 365 Marketing skal agere hvis det er eksisterende personer i jeres system der udfylder formen? Det er en del af jeres ”Matching Strategy” som er en af de opsætninger I skal tage stilling til inden I begynder at bruge Dynamics 365 marketing.
Hvis det er en kendt person, skal webformen så opdatere den eksisterende Contact eller kun den tilhørende Lead eller måske begge? Hvis I syntes dette er forvirrende så hop op til afsnittet: Contacts som også er flere forskellige leads – hvad?, inden I læser videre her.

Form Fields

I kan indsætte flere forskellige felter på jeres webform. Disse felter kaldes Form Fields og skal oprettes selvstændigt inden I kan indsætte dem på webformen.

Design webform

Når jeres form fields er oprettet kan I oprette en ny webform og benytte Drag and Drop til at indsætte de forskellige elementer.
Der er forskellige layout muligheder og andre elementer I kan gøre brug af på jeres webform.

Go Live

Når I har designet op opsat jeres webform skal den gøres live inden I kan benytte den.
Inden I går Live har I mulighed for at undersøge om webformen indeholder fejl?

Her har vi indsat et billede af en webform der indeholder 2 fejl. Den ene er at E-mail feltet ikke er sat til at skulle udfyldes inden formen kan submittes. Det er en del af vores ”Matching Strategy” at emailaddress1 er påkrævet og derfor skal feltet også være det på formen.

Den anden fejl er at formen er sat til at oprette en ny Contact (Hvis personen ikke allerede findes i Dynamics 365 Marketing i forvejen).

Når man opretter en ny Contact, er feltet ”Last Name” påkrævet og det er det som Dynamics 365 Marketing gør os opmærksomme på.

Vi kan godt gå Live uden at rette denne fejl – men Dynamics 365 Marketing gør os opmærksomme på at denne fejl bør rettes og når vi har indsat de nødvendige felter og gjort den påkrævet er vores webform uden fejl og vi er klar til at gå live.

Prefilled Fields

Hvis I sender en marketing mail via Dynamics 365 marketing til eksisterende Contacts og mailen indeholder et link til en webform, så kan I sørge for at webformen er præudfyldt med data som er registreret på denne person fra Dynamics 365 Marketing.

OBS: for at dette virker skal personen selv have givet tilladelse til at webforms er præudfyldt hos dem!
Så på jeres webform skal I indsætte feltet ”Remember Me”

Hvis personen sætter flueben i det felt, sættes der en cookie på vedkommendes computer og samtidig bliver feltet ”Prefill marketing form” sat til ”Allow” på personen i Dynamics 365 Marketing. Har man ikke sat flueben sættes værdien til ”Disallow”.
Herefter vil felterne på webformen fremadrettet være præudfyldt når personen åbner formen.

Subscription center

Som tidligere beskrevet kommer Dynamics 365 Marketing med én marketing form som både er oprettet og aktiveret (Den er Live) når I starter op.
Det er jeres standard Subscription form.

I skal have en subscription form som er sat til Default. Det vil så automatisk være den der indsættes et link til når I udsender marketing relateret mails til jeres kontaktpersoner.
I kan godt oprette flere forskellige subscription forms, men kun én kan være default.
Der kan være flere strategier til hvorfor I vil vælge forskellige Subscription forms alt efter hvad I sender ud.

Subscription lister

Ofte vil I have forskellige grupper af lister jeres kontakter kan tilmelde sig. Eks. jeres nyhedsbrev men måske også om de vil modtage specifikke og mere målrettede informationer? Det kunne være hvis I afholder et webinar, indbydelser til events m.m. Hvis I giver jeres kontakter mulighed for at tilmelde og afmelde sig de enkelte lister vil disse være en valgmulighed på en subscription form. Disse vil være jeres subscription lister og på subscription formen er de indsat som et felt, hvor man kan sætte et flueben for at tilmelde sig.
En Subscription liste er knyttet sammen med en statisk marketing liste i Dynamics 365 Marketing. Så alle der tilmelder sig et specifikt emne vil automatisk blive tilføjet den tilhørende marketing liste.
Do Not E-mail er et påkrævet felt på en subscription form. Den vil opdatere Do Not Allow Bulk Email feltet på en Contact og sætte værdien til ”Not Allow”
Denne aktion ”overskriver” værdien for alle de enkelte subscription lister vedkommende er tilmeldt. Så hvis værdien er Do Not Allow Bulk E-email på en kontaktperson, så udsender Dynamics 365 marketing IKKE e-mails til vedkommende selv om de måske også står på en subscription liste til at modtage invitationer til events m.m.

Disse forms vil I bruge når I sender invitationer ud til jeres eksisterende kontakter med link til en webform. Selve mailen indeholder skjulte data informationer som gør Dynamics 365 Marketing i stand til at tracke forskellige handlinger og derfor ønsker I ikke at andre end personen selv udfylder formen.
I stedet indsætter I funktionen ”Forward to a friend” og så kan personen i stedet selv sende informationer om invitationen videre til kollegaer m.m.
Hvis en af disse udfylder Forward to a friend formen bliver de oprettet som selvstændige Contacts/Leads i jeres Dynamics 365 Marketing system.

Marketing form templates

I kan oprette forskellige templates som I kan benytte hver gang I skal bruge en ny webform. Her kan i eks. opsætte et layout som altid skal bruges. Hvis jeres templates indeholder alle påkrævede felter samt har det rigtige layout design med logo og farver – så kan de derefter nemt tilpasses den webform I skal have oprettet og bruges i jeres nye marketing kampagne.
Dynamics 365 marketing kommer med en række eksisterende marketing form templates I kan benytte – men vores vurdering er at I vil få behov for at oprette jeres egne.

E-mail og E-mail templates

I bruger E-mails I jeres marketing kampagner og kommunikation med jeres kontaktpersoner. Disse E-mails sendes typisk via jeres Customer Journeys.

Vi vil her ikke gennemgå samtlige detaljer eller skrive en udførlig guide til hvordan I designer og opsætter jeres E-mails. Med den rette træning kan I nemt opsætte disse.
I kan få en fornemmelse af hvordan det er at arbejde med deres E-mail editor her: https://youtu.be/05FvnxGI6y8

Dette skal I have fokus på med E-mails

På E-mail editor stiller I jer på fanebladet “Summary”.

Legal designation – Her vælger I om E-mail skal bruge til Commercial eller som Transactional. I skal kende til forskellen på disse to muligheder!
Content Type – Her kan I vælge Default eller Confirmation Request. Confirmation Request bruges hvis I har opsat Double opt-in. Det betyder kort at når en person tilmelder sig eks. jeres nyhedsbrev, så sender I dem en mail for at få dem til at bekræfte at de ejer den tilmeldte mailadresse. Har I det opsat og aktiveret, er E-mail templates med værdien Confirmation Request dem der kan trigges som Double opt-in mail. (Disse bør altid sættes med Legal designation = Transactional).
Language – hvilket sprog E-mailen skal bruge som standard og er specielt vigtig hvis I benytter Dynamiske indholds regler i jeres E-mails. Hvis I opererer i flere forskellige lande og de enkelte lande har opsat Dynamics 365 Marketing på forskellige sprog, så har I måske forskellige værdier opsat og alt efter hvordan disse værdier vises på de forskellige sprog kan de have indflydelse på om det vises korrekt, når I benytter Dynamisk indhold i jeres E-mails.
Plain Text – I kan vælge om der automatisk skal oprettes en plain text version af indholdet i jeres E-mails. E-mailen er som standard altid oprettet som en html udgave. I bør altid gennemgå og tilrette plain text versionen inden I udsender jeres E-mails. Plain Text versionen er vigtigere end I måske tror i forhold til jeres Spam Score m.m.
From Name – Hvilket afsender navn der står hos modtageren. Der findes flere undersøgelser der har testet vigtigheden af at have det rigtige, afsender navn – spørg os til råds hvis I vil høre mere om dette?
From Address – Hvilken E-mail adresse skal E-mailen sendes? Bemærk: Selve mailadressen skal være fra et Autentificeret domæne. Det betyder kort at I skal have opsat domænet i Dynamics 365 Marketing og bevist at det tilhører jeres organisation.
To Address – Hvilken E-mail felt vil I sende til? Som standard er valgt Emailaddress1. Det mest vigtige her er om E-mail skal sendes til en Contact eller et Lead? Dog vil de fleste nok have samme E-mail adresse – men stadig noget I lige skal være obs på.

Krav til indhold i E-mail

Der er et par ting som jeres E-mail skal indeholde før I kan Go Live og sende jeres E-mail via Customer Journey.
Link til Subscription center – som tidligere skrevet er Dynamics 365 Marketing opsat med en standard subscription form som allerede er sat til Live når I starter op. Jeres E-mail skal indeholde et link til et aktiveret Subscription center før I kan bruge den. Hvis I bruger den standard form der er opsat fra Dynamics 365 Marketing vil dette være linket der skal indsættes: {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}}
Organisationens firmaadresse – ligeledes som tidligere beskrevet, tilføjede I jeres firmaadresse i opsætningen af Dynamics 365 Marketing. Når I udsender E-mails, skal den adresse være indsat i indholdet. (Typisk indsættes den nede i footeren)
Hvis I bruger Default opsætning, vil dette være linket der skal indsættes: {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}}

Ekstra felter I kan indsætte

Fornavn på Contact – {{contact.firstname}}
Forward to a Friend (Default) – {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_forwardtoafriend}}
Åben mail I browser – {{Message.ViewAsWebpageURL}}
Der findes mange flere end disse – så spørg om mulighederne hvis I gerne vil bruge nogle andre?

Dynamisk indhold i E-mail

Dette er et helt afsnit i sig selv omend det bør være en ganske vigtig del af jeres marketing kampagner og kommunikation.
Den korte version af dynamisk indhold er at I kan tilpasse det indhold der vises hos den enkelte modtager.
Enten ved at indsætte og bruge det data I har registreret på den enkelte kontaktperson. Et typisk eksempel er data i First Name feltet som I bruger til at skrive Hej ”First Name” som hos modtageren ændres til Hej ”deres navn”.
Eller også kan I indsætte forskellige Conditional Statements der vil afgøre hvilket indhold der sendes til den enkelte modtager. Her bruger i den data I har som præference og opsætter så regler for hvilket indhold der skal vises.
Dynamics 365 Marketing har en indbygget assistent der kan hjælpe jer med at indsætte den rigtige kode.

Spørg For A Fact til råds hvis I ønsker at benytte og arbejde med Dynamisk indhold i jeres E-mails.
Det er forholdsvis enkelt at bygge nye segmenter. Vi anbefaler at starte med nogle simple og så udbygge derfra efterhånden som der er behov.
Hvis I er i tvivl om hvilke relationer I kan tilgå for at hente data til jeres segment, så har Dynamics 365 Marketing indbygget en visualisering af en entitets relationer.

Events

Eventmodulet til Dynamics 365 Marketing er ganske omfattende og vi har ikke samtlige muligheder beskrevet her. Kontakt os hvis I vil have yderlig indsigt i de forskellige muligheder for styring af både interne og eksterne processer ved afholdelses af events.
I kan enten benytte det til små og enkle events eller I kan bruge det til kæmpestore konferencer med styring af hotel og overnatningsmuligheder, lokale planlægning til hvor mange der kan tilmelde sig den specifikke session i forhold til antal deltagere der kan være i lokalet, oprette ventelister, holde styr på hvem der taler på hvilken session og hvem I har fået ind som sponsor m.m. Dertil er der også flere muligheder for post-event, altså opfølgning m.m. efter jeres event er afsluttet.
Hvis jeres organisation udsender invitationer til forskellige events I afholder, så ved I det kan være et stort arbejde at planlægge og holde styr på alle aktiviteter der skal indgå samt ressourcestyring. Dertil at få jeres events eksekveret i den rigtige rækkefølge og tidsrum med udsendelser af invitationer, registrering af tilmeldt, udsendelser af bekræftelse på tilmelding, håndtering af afbud og evt. ventelister.
Har jeres virksomhed opsat mål for jeres events inden I igangsætter dem? – Hvad er målet med jeres events? Hvor mange nye MQL eller SQL skal det resultere I og hvordan følger I op på disse? (Marketing Qualified Leads og Sales Qualified Leads)
Alt dette får I mulighed for at styre enkelt og nemt med events i Dynamics 365 Marketing.
I skal ikke lade jer skræmme af at eventmodulet kan håndtere sådanne kæmpestore events hvis I aldrig selv afholder så store events. Det er heldigvis simpelt og enkelt at oprette små hurtige events og få disse eksekveret.
Her på billedet kan I se alle de funktionsområder der er i forbindelse med Event styring. Mange dele kan med fordel klargøres inden I begynder at sammensætte det i et nyt event. Det vil eks. være en fordel at have tilføjet de forskellige steder I oftest afholder events samt informationer I skal have med ved en ny event tilmelding da der skal oprettes nye felter til disse. Dertil kan I begynde at tænke i roller og teams ved jeres events. Hvem har ansvaret for hvad og hvordan er godkendelsesproceduren? Nogle af disse ting kan I også styre via events i Dynamics 365 Marketing.
Vi gennemgår ikke samtlige funktioner men kommer ind på flere af dem undervejs i forbindelse med at opsætte et event.

Opret nyt event

Proces flow – Dynamics 365 Marketing har en standard opsat proces flow når der oprettes et nyt event. Denne fungerer ligesom I kender det fra andre muligheder med Dynamics 365 generelt. Procesflowet kan tilpasses jeres behov for at arbejde med events i forhold til bestemte godkendelses elementer m.m. som I evt. har behov for.

Faner

Der er forskellige faneblade tilknyttet et event. Hver af disse faner indeholder forskellige sektioner der kan udfyldes efter behov og relevans for det event I opretter.

General faneblad

I skal bestemme jer for om det er et fysisk event eller online event. (Typisk et webinar)
Det kan dog også være en kombination – det kaldes i Dynamics 365 Marketing for en hybrid event. Her vil I have et fysisk event men kan give mulighed for at der på nogle sessions er deltagere med online.

I skal sætte en start og slutdato for jeres event, markere hvis det er en event der gentages løbende, tilføje lokation for afholdelse og bestemme om det skal være muligt at tilmelde sig på venteliste?
Bemærk ved webinar.
Hvis I afholder jeres event som webinar skal I være opmærksomme på at Dynamics 365 Marketing pt. kun har én standard forbindelse til dette. De har en connector til On24 og I skal have en licens til det system før I kan afholde webinars via Dynamics 365 Marketing.
I kan godt oprette en forbindelse til andre Webinar systemer end On24, men dette skal konfigureres først!
Det gør I under Settings > Event Management.

Agenda faneblad

Når I har oprettet jeres event, kan I begynde at tilføje selve indholdet af event samt planlægge yderlige detaljer. Det gør I under Agenda fanebladet.

Session og Tracks

Hvis jeres event har flere forskellige sessions som deltagerne kan vælge i mellem, kan dette opsættes her.
Ligeledes kan I også tilføje forskellige tracks til de enkelte sessions.

Session Track (intern) Track (ekstern) Track (ekstern)
Session 1 Track 1 Track 2
Session 2 Track 3 Track 4
Session 3 Track 5

Bemærk: Hvis I benytter Tracks kan disse både oprettes om eksterne eller interne tracks.
Interne tracks bruges i forberedelsesfasen og vil ikke være synlige for folk uden for jeres organisation mens eksterne tracks er valgmuligheder for dem som tilmelder sig jeres event.
På websitet for jeres event vil Sessions og Tracks være opdelt.
Så hvis deltagerne vil have et overblik på de forskellige sessions, kan de vælge disse på Sessions fanebladet.

Og under Session Tracks kan de se hvilke muligheder der er og se hvilken session dette track er en del af.

Hvis jeres event ikke indeholder forskellige sessions og tracks men blot har et overordnet indhold, så er disse muligheder ikke synlige på jeres event site. Så er der blot en generel informationsside og et link til tilmeldingsformen.

Speakers

Er der forskellige oplægsholdere i løbet af jeres event, så kan disse også oprettes og evt. fremvises på selve event siden. I kan både udfylde en profil på oplægsholder med billeder og tekst.
Deltagere der ønsker at tilmelde sig jeres event kan under Speakers både læse en uddybende profil beskrivelse af den valgte speaker (hvis I har udfyldt dette?) samt se hvilke sessions vedkommende holder oplæg på.
Internt i systemet kan man tilføje kostprisen på ens oplægsholdere samt det er muligt at se en historik over forskellige events ens oplægsholdere tidligere har været benyttet til.

Sponsors

Hvis I afholder et event hvor I har inviteret forskellige sponsorer med kan disse også promoveres på jeres event website.
De vil være synlige i bunden af selve eventwebsitet.

Internt i systemet vil det være muligt at notere eks. beløb der sponsoreres med, hvilken type af sponsorat m.m.
Det er desværre (endnu) ikke muligt at tilføje forskellige sponsorer til de enkelte sessions og kun få dem vist der.

Event website og tilmeldingsform faneblad

Næste faneblad er hvor I tilføjer muligheder for selve eventtilmeldingen.
Der er flere kritiske ting I skal have styr på i forbindelse med jeres event går Live og dermed er synligt og tilmelding er muligt.
F.eks. skal I vide hvor I vil have jeres events skal være synlige? Som udgangspunkt vil det være på Microsoft Portals de ligger – Så her skal I sikre at I har adgang til Portals i jeres organisation samt at den er konfigureret til at I kan bruge og publicere events.
Det er muligt at konfigurere jeres eget sted til at publicere events hvis ikke I ønsker at benytte defaultopsætningen. Den del kommer vi ikke nærmere ind på her, så spørg hvis det er noget jeres virksomhed har behov for at bruge?
Selve Event websitet vil vise de forskellige events I har sat Live i jeres system. Hvis I har flere events der er Live samtidig, vil disse være synlige på forsiden og man kan derfra gå ned på det enkelte event.

I skal bl.a. tage stilling til om I vil tillade anonyme at tilmelde sig jeres event? Hvis ikke I tillader dette skal deltagerne først have en profil (De skal være oprettet som en Contact i jeres system) og være logget ind på denne før de kan tilmelde sig.

Dynamics 365 Marketing har som standard kun 3 felter der skal udfyldes ved tilmelding til event:

 • – Fornavn
 • – Efternavn
 • – E-mail

Hvis I ønsker at benytte andre felter, skal disse først oprettes før I kan tilføje dem formen.

Registration and attendance faneblad

Her vil blive samlet et overblik på alle som har tilmeldt sig selve eventet. Der vil også være mulighed for at få et overblik på dem som evt. afmelder sig igen.
Læs evt. mere under afsnittet “Event tilmelding”.

Additional information faneblad

Her har I mulighed for at notere jeres forventninger til det resultat der skal komme ud af jeres event. Det er relateret til det, vi i starten omkring Events skrev om MQL og SQL.
Jo mere I gør ud af denne type data jo bedre indsigt vil I begynde at få i resultaterne af de events I afholder.

Post Event faneblad

Hvis I har opsat et survey til opfølgning på jeres events så vil I finde det her.
Bemærk: Pt. har Dynamics 365 Marketing et survey modul som udgår. I stedet er det meningen at Forms Pro bliver integreret. Vi følger op og redigerer dette afsnit på et senere tidspunkt – men funktionen med at kunne sende et survey og se svar m.m. vil fortsat være det samme.

Social Insights faneblad

Social Insights er ligesom Survey modulet ikke opdateret på dette tidspunkt i Dynamics 365 Marketing.
Microsoft har stoppet udviklingen af dette og i stedet er det Customer Insights der er fokus på.
Vi omtalte det kort i afsnittet ”Data først”
Microsoft Customer Data Platform. Forkortet CDP – også kaldet Customer Insights er allerede lanceret og vi kommer til at gå i dybden med dette her på siden snart.

Rooms Reservation faneblad

Faneblad med en oversigt på de forskellige lokationer I har opsat som mulighed til jeres event. Hvis I ikke har valgt nogle lokationer, vil den være tom.

Related faneblad

Sidste faneblad er en genvej til mange forskellige valgmuligheder der er tilknyttet et event. Vælger I en på listen bliver den synlig på række med de andre faneblade. Den vil så forsvinde og en ny komme frem hvis I vælger en anden.

Event tilmelding

Under “Event Registrations” kan I se en oversigt på alle der har tilmeldt sig et event.
Fra selve eventet er det også muligt at se dem som har tilmeldt sig og her vil kun være adgang til at se dem som har tilmeldt sig det specifikke event.
På oversigten er det muligt at se hvilket event vedkommende er tilmeldt, deres unikke registrerings ID, dato for tilmelding samt en unik QR kode.
QR koden kan I bruge til at indsætte i en bekræftelsesmail (Som kan udsendes automatisk via Customer Journey)
Har I haft forskellige sessions og tracks på jeres events kan I også se hvilke den enkelte har tilmeldt sig.

Event templates

Ligesom ved Marketing funktionerne er der også mulighed for at oprette event templates. Hvis I har events der ligner hinanden eller events der gentages flere gange, så kan I med fordel oprette forskellige event templates.
Det kan både gøres ved helt at oprette en ny event template men det kan også gøres i forbindelse med en eksisterende event I allerede har oprettet. Den kan nemt gemmes og bruges som en event template.

Data marketinganalyse og -indsigt

Dette afsnit handler om indsigtsmulighederne i jeres data i Dynamics 365 marketing.
Alle overstående funktioner og elementer vi har beskrevet indtil nu omkring Dynamics 365 Marketing kan (næsten) være ligegyldige hvis ikke I også sikre jer at forstå og få indsigt i den data, der skabes i systemet.
Dataindsigt skal bruges til at tilpasse de konkrete handlingsplaner, så I kan optimere automatiske flows, segmenter, indhold og se om der er brug for yderlig dataviden?
Spørg jer selv hvordan I kan træffe faktabaseret beslutninger for at optimere jeres datadrevet marketing strategi der kan være med til at indfri jeres mål.
For A Fact hjælper gerne med strategiske anbefalinger på baggrund af analyser i jeres data.

Dataindsigt i Dynamics 365 Marketing

Det mest overordnede data kommer retur til Dynamics 365 Marketing. På alle delområder, som e-mail, webforms, Customer Journeys m.m. vil I kunne få indsigt i data direkte på den record I åbner.
Disse entiteter beriges med data for at opnå bedre indsigt.

 • – Contacts
 • – Leads
 • – Segments
 • – Customer journeys
 • – E-mail messages
 • – Lead scoring models
 • – Marketing pages
 • – Marketing forms
 • – Websites
 • – Redirect URLs
Insights faneblad

På de enkelte områder som eks. Marketing E-mails, Customer Journeys og Marketing forms åbner I den record I gerne vil se indsigt i data og klikker så på fanebladet ”Insights”
Her har vi eks. åbnet en Marketing E-mail:

Alt efter hvilken type record I har åbnet er der adgang til forskellige data informationer. E-mail record har eks. kun informationer om denne specifikke E-mail mens Contact records kan vise data fra alle de forskellige muligheder som en Contact kan bruges i forbindelse med marketing aktiviteter.
Her vises Insights fra en Contact record:

Vigtigt – I får kun data fra ”Web-aktiviteter” hvis I har indsat ”Dynamics 365 Marketing Tracking Script” på jeres website. Det skal sidde på alle de sider som I ønsker at tracke og hente data fra.
Hvis I virkelig ønsker indsigt og opnå endnu bedre resultater med jeres data skal I begynde at sammenligne data fra flere områder. Her anbefaler vi jer at starte med at benytte nogle af de standardløsninger Dynamics 365 marketing kommer med til Power BI.

Se data fra Dynamics 365 Marketing i Power BI

Når først i begynder at have flere forskellige Customer Journeys der udsender flere E-mails i løbet af et flow, benytter forskellige marketing forms i forskellige kampagner m.m. så kan det blive svært at sammenligne data og sikre den rigtige indsigt og dermed træffe de rigtige beslutninger.
I har mulighed for endnu bedre indsigt i jeres marketing data ved at benytte Microsoft Power BI. Der er fra Dynamics 365 marketing mulighed for at opsætte en adgang til Azure Blob storage og når denne er opsat, kan I downloade forskellige Power BI templates som I kan starte med at bruge.
De er dog forholdsvis simple og generiske og vores vurdering er at I vil have behov for nogle der er tilpasset netop jeres behov.
Hos For A Fact har vi opsat vores egne og vi hjælper gerne jer med at tilpasse datavisninger der passer til jeres virksomhed.
Bemærk – denne løsning er på dette tidspunkt stadig i Preview fra Microsoft.
Her et eksempel på et standard dashboard fra Microsoft som I kan downloade:

Customer Insights – CDP – Microsoft Customer Data platform

Overskriften ovenover er tre ord for det samme som Microsoft pt. bruger.
Måske har I ikke hørt ret meget om nogle af disse før? Men vi lover jer at inden længe vil I nærmest ikke høre andet fra både Microsoft, Microsoft partnere og sikkert også os.
– Og med god grund!
Vi vil snart komme med en uddybende artikel med fokus på dette men indtil da er her en kort version af hvad det er og hvorfor vi hos For A Fact forventer at dette her bliver noget alle bør kigge nærmere på.
Vores vurdering er at I bør kigge på Dynamics 365 Marketing og Microsofts Customer Data Platform sammen. De to opsat sammen vil giver jer et langt skub ud i at være datadrevet.

Hvad er Customer Data Platform?

Hvis I først begynder at liste op hvor mange forskellige steder I har data omkring jeres kunder, så vil I sandsynligvis opdage at det er rigtig mange steder. I har sikkert i Dynamics 365 Sales (CRM), og ERP som de mest oplagte. Alt efter hvilken type virksomhed I er, så har I måske også data der styrer deres årskort for medlemskab eller abonnement? Hvis I laver Online marketing er der data i Google Campaigns og dertil måske andre SoMe kanaler – og vi kunne sikkert finde endnu flere?
Alt det data omkring en og samme person eller virksomhed er oftest spredt og ligger i flere forskellige systemer.
Microsofts Customer Data Platform forsøger at samle alt det data ét sted.
Når først I har opsat en forbindelse fra de forskellige datakilder I ønsker, kan vi i CDP lave en model for hvordan den skal samle data. Med andre ord, får I lov at bestemme hvilken data der skal prioriteres frem for andet mere sekundært data og til sidst vil I have et unikt profil kort for den enkelte person eller firma – uanset hvor deres data befinder sig.

Hvad kan det bruges til?

Der er flere muligheder alt efter hvor langt I ønsker at gå med denne mulighed?
Hvis først I har samlet stort set alt data i Microsofts Customer Data Platform så kan I begynde at lave forskellige segmenter på tværs af alt den data. Segmenter I ikke er i stand til at samle i dag eller også har i samme segmenter oprettet flere forskellige steder fordi der pt. ikke er sammenhæng mellem alle jeres datakilder.
I vil også kunne finde segmenter som I slet ikke har tænkt over fandtes fordi I ikke har kunnet se data samlet på denne måde før. Vi skal på sigt nok komme med nogle konkrete eksempler på dette.
Dertil kan I gøre brug af Microsofts AI power.
Microsoft har opsat nogle modeller I kan gøre brug af.
Ved at analysere alt jeres data der strømmer igennem Customer Data Platformen vil AI motoren begynde at se mønstre i bestemt adfærd som I med garanti ikke selv har ressourcer til at sidde og kigge efter.
Det kan eks. være at sammenlignet med alle andre I har solgt til det seneste år, så udviser bestemte leads nu købsadfærd der gør at I bør markere dem som Slagsklar og give salgs teamet besked om at tage kontakt.
Modsat kan AI også finde mønstre i hvem der potentielt kan være på vej til at forlade eller opsige jeres samarbejde. Det giver jer en mulighed for at være proaktiv i stedet for reaktiv.
Hvis I tvivler på om AI kan gøre det bedre end jer selv? -Vent til I ser de cases der allerede findes omkring dette og sæt evt. gang i en test hos jer selv og sammenlign resultatet.
Hvis I gerne vil høre mere om dette eller afprøve mulighederne – så kontakt For A Fact for yderlig information.