+45 29 72 61 17

Fakta om marketing automation

En ofte fejlantagelse omkring Marketing Automation er, at mange tror, Marketing Automation kun har noget med E-mail Marketing at gøre. En klar fejl!

Marketing Automation dækker over et bredere område end E-mail Marketing. Det er et system, hvormed virksomheden kan varetage flere forskellige funktioner, der er relevant i kommunikationen rettet imod kunder og leads.

En effektiv måde relevante og personlige budskaber kan leveres er via E-mail. Men for at kunne levere disse har rigtige Marketing Automation systemer indbygget en række andre funktioner, der gør det muligt at opsamle og behandle data omkring kundeadfærd.

Der er forskel!

Der er stor forskel på de forskellige systemer der kan integreres med Microsoft Dynamics CRM. Derfor er det også vigtigt at virksomheden bruger tid på at undersøge hvilke behov de har. Nogle systemer er ikke meget andet end en E-mail Marketing add on mens andre har ganske avancerede funktioner – hvoraf nogle måske slet ikke er relevante for virksomheden.

Samtidig er der forskel på hvordan de forskellige systemer er integreret med Microsoft Dynamics CRM.
Nogle er blot via API hvor data flyttes mellem to systemer og der skal arbejdes i et andet system udover Microsoft Dynamics CRM.
Andre er 100% integreret og alt er samlet ét sted (MSCRM)

Funktioner med Marketing Automation

Her er samlet nogle af de funktioner de forskellige systemer indeholder:

Medie planlægning

Indholdstyring

Ressource fordeling

Budget styring

E-ead score

Nurture programmer

SMS kommunikation

Kampagne styring

Landing sider

Social medie integration

Spørgeskemaer

Data Data og Data

Virksomheden skal lave en strategi omkring data når de overvejer en Marketing Automation løsning.
I får adgang til utrolig meget data! Det kan være svært at holde fokus på hvilket data der er mest relevant.
Systemerne indsamler data på flere forskellige niveauer og det er vigtigt at have en strategi for præcist hvilket data der skal bruges og hvordan det skal bruges. Ellers ender I op med en masse værdifuld data der aldrig bliver udnyttet optimal.

Det kræver at I afsætter de rigtige ressourcer til at analysere på data og hele tiden optimere således jeres kommunikation bliver relevant og rettidig.

Kontakt os for at få hjælp med at analysere på jeres data eller i samarbejde lave vi en strategi for jeres virksomhed.