+45 29 72 61 17

Dansk English

3 trin til, hvordan du
gør bedre brug af
potentialet
af dine data

Før du går igennem de 3 trin, skal du overveje følgende to spørgsmål:

Trin 1

Indsigt i eksisterende data

Dataanalyse af eksisterende data (bog)

Få din eksisterende data analyseret i Dynamics 365 (både salgs- og marketingdata). Find ud af, hvad du bruger og på hvilket niveau.

Resultatet af en sådan dataanalyse bør give et indblik i, hvorvidt du udnytter dine eksisterende data til fulde Den indsigt bør oversættes til direkte handlinger, enten med foranstaltninger du skal ændre, stoppe eller gøre mere brug af.

Kort sagt skal du øge forretningsværdien ved hjælp af data og analyser. 

Hvad kan dataanalyse bruges til?

En dataanalyse vil være i stand til at finde tendenser, der ikke er synlige, hvis du bare ser på et enkelt datapunkt. Kombinationen af flere punkter kan give et mere præcist billede af, hvad der fungerer og hvad der ikke gør.

Fremadrettet vil det være endnu vigtigere at salgsprocessen er tilpasset kunderejsen.

En dataanalyse skal kunne vise, hvor i kunderejsen leads er placeret, således at salgs- og marketingaktiviteterne er målrettede og koordinerede. 

Et eksempel kan være at en bestemt kilde driver en masse besøgende til dit websted. Her kan det være indlysende at gøre mere for at drive endnu mere trafik fra samme kilde.

En dybere indsigt vil være i stand til at vise flere sammenhænge. Måske er der meget trafik fra en bestemt kilde, men konverteringsfrekvensen er lavere end trafikken fra et andet sted, som igen ikke leverer et stort antal. Det kan også være, at Life Time Value (LTV) er lavere, at CPL (Cost-per-Lead) er højere, at besøgende er i din øverste tragt og derfor ikke er så kvalificerede, som du måske tror og at du derfor bør nærme dig dem anderledes i din salgsproces end hidtil osv.

Måske mange buzzwords, men hvis du ikke har indsigt i den slags data, arbejder du mere på mavefornemmelser end faktabaseret. De virksomheder, der har kontrol over denne indsigt, er dem, der klarer sig bedst.  

Hvordan skal data analyseres?

Hvis du ikke ved, hvordan du analyserer dine data, eller ikke har kompetencerne internt i din organisation, skal du kontakte og bruge eksterne ressourcer.

Du skal foretage et aktivt valg, om du vil gøre mere brug af dine data. Hvis du vil have det, skal du få fat i nogen, der kan hjælpe dig med det.

Lær af eksisterende data som dit udgangspunkt og bliv klogere på, hvordan du kan arbejde smartere og mere effektivt i fremtiden.

Trin 2

Automatiser og Visualiser

Fremadrettet, hvordan kan de nye indsigter gentages og bruges aktivt?

Hvis du har analyseret eksisterende data, og det har givet dig ny viden, vil et naturligt spørgsmål være, hvordan får vi den samme indsigt i vores fremtidige arbejde, og hvordan kan vi være proaktive?

Du skal sikre at dataanalysen er korrekt og finder sted løbende. Det skal være let at få indsigt og data skal derfor synliggøres i f.eks. et dashboard. Microsoft Power BI har en standardintegration med Dynamics 365, og det er let at oprette enkle visninger, der kan hjælpe med at sikre en konstant indsigt i dine data.

Til højre ses et eksempel på et dashboard, der viser en marketingtragt. Det kan lige så godt være en salgstragt eller noget lignende. Pointen er at gøre data synlige med udvalgte KPI’er, så salgsteamet hurtigt kan få indsigt og danne et overblik.

(Vi har flere standard dashboards, der passer til data fra Dynamics 365 – plug and play-løsninger. Kontakt os for mere indblik i mulighederne)

Start simpelt og få visualiseret data, du arbejder med dagligt, og sørg for, at visualiseringen giver dig et godt overblik, som du ikke har i dag.

Dernæst skal du arbejde på at automatisere så mange elementer som muligt.

Data skal være lette at få indsigt i ,og hvis det tager for lang tid at indsamle og analysere, er oplevelsen, at du ikke har tid til det i en travl hverdag.

Hvis salg skal være i stand til at se, hvor et kundeemne er i din salgstragt, eller hvor kvalificeret det er i forhold til de data, du har om den person, så skal det være enkelt og let at se.

Hvis det er en marketingkampagne, der aktiveres, skal du løbende have indsigt og ikke først analysere, når kampagnen er færdig.

Målet med at visualisere data er, at du er i front og kan handle proaktivt. Hvis dataanalysen ikke finder sted løbende, ender du hurtigt der, hvor du er nu – med en masse data og uden reel indsigt, du kan handle på.

Planlæg hvordan du sikrer, at det ikke sker og beslut dig for, hvilken indsigt der skal foreligge løbende, så du har optimale betingelser for succes. 

Trin 3

Sæt specifikke mål

Med den nye indsigt af dine data og analyser, der har givet dig ny viden, skal du være i stand til at skabe konkrete mål for dit videre arbejde. 

Du vil opdage, at dine processer og aktiviteter skal tilpasses løbende. Når du får yderligere indsigt, vil du være i stand til at se, hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Forskellen er at du nu hurtigt kan gøre mere af det, der fungerer og samtidig få de ting ændret eller stoppet, der ikke fungerer. 

Vores anbefaling ville være at få udarbejdet et beslutningsdokument. 

Her er et par af flere punkter, du bør kunne besvare:

Start enkelt

Vælg et par områder, hvor du vil gøre en indsats, eller hvor du tror, du vil være i stand til hurtigt at komme i gang.

Beskriv hvordan du gerne vil arbejde i fremtiden, og hvordan data skal understøtte din beslutningsproces. Sørg derefter for, at du har de nødvendige data til rådighed, eller planlæg, hvordan du får dem. Sæt derefter mål og planlæg, hvordan du opnår dem, men også hvordan du kan analysere, så du kan handle på den indsigt, du får.

Vi anbefaler at der udarbejdes et beslutningsdokument, der beskriver alle disse dele.

Endelig samler du alle delene i en projektmappe, registrerer de forskellige processer og opdeler dem i individuelle arbejdsopgaver.

Klip ud og husk noter:

Start enkelt

Vælg et par områder, hvor du vil gøre en indsats, eller hvor du tror, du vil være i stand til hurtigt at komme i gang.

Beskriv hvordan du gerne vil arbejde i fremtiden, og hvordan data skal understøtte din beslutningsproces. Sørg derefter for at du har de nødvendige data til rådighed eller planlæg, hvordan du får dem. Sæt derefter mål og planlæg, hvordan du opnår dem, men også hvordan du kan analysere, så du kan handle på den indsigt, du får.

Vi anbefaler at der udarbejdes et beslutningsdokument, der beskriver alle disse dele.

Endelig samler du alle delene i en projektmappe, registrerer de forskellige processer og opdeler dem i individuelle arbejdsopgaver.

Klip ud og husk noter:

Afsluttende overvejelser

Dette var kun 3 forskellige foranstaltninger, du bør tage, men vi kunne let have beskrevet endnu flere muligheder.

Om disse 3 initiativer er de rigtige til at starte med for din virksomhed, eller om du skal starte andre afhænger af, hvor du er i øjeblikket i forhold til at udnytte potentialet af dine data og dermed få mere værdi ud af din investering. Måske er du et andet sted, og er derfor nødt til at starte anderledes?

Du er velkommen til at kontakte os og få en ikke-bindende samtale om dine muligheder. Vi har mere end 10 års erfaring med rådgivning om data i Microsoft CRM og Dynamics 365.

Efter du har læst de 3 trin, så overvej om I allerede udnytter potentialet i jeres data, og hvis ikke, hvorfor?

Så længe du gør, hvad du ”normalt” gør og ikke begynder at træffe beslutninger baseret på data, vil du ikke udnytte potentialet af dine data og dermed får du heller ikke den maksimale værdi ud af din investering i dit markedsføringssystem. Det kræver, at de rigtige færdigheder er til stede for at du kan få et afkast af din investering. Desværre er fokus på dette område ofte næsten ikkeeksisterende i mange virksomheder. 

Anbefalinger