+45 29 72 61 17

Dansk English

Få værdi af jeres investering
i DYNAMICS 365 og udnyt
potentialet i jeres data

Strategiske anbefalinger

Vi har igennem mere end 10 år arbejdet udelukkende med marketing i Dynamics 365 (Siden det dengang hed Microsoft CRM 4.0).

I den tid har vi set rigtig mange forskellige tilgange og måder at arbejde med marketing i Dynamics 365 på.
Det kan være svært at komme med strategiske anbefalinger, der vil passe til hver enkelt virksomhed, da alle er forskellige steder både i deres tilgang til at arbejde med marketing og især data men særligt fordi der er forskel på hvordan de arbejder med Dynamics 365.

I denne artikel forsøger vi at komme med nogle generelle strategiske anbefalinger, og du skal som læser, dertil selv vurdere hvor jeres virksomhed er i forhold til dette

Overordnet strategi

Spørgsmål:

Hvad med jeres virksomhed??

Vi kan se, de af vores kunder der har sat sig nogle overordnet mål, er dem der får mest ud af deres marketingløsning.

Når de får oparbejdet en indsigt og viden om deres data, vil de mere og de begynder at udfordre og teste flere funktioner og automatiske flows. 

Det er især omkring data I skal lave en strategi

Jeres Paid media kampagner, Social Media opslag, events og det generelle nyhedsbrev ændrer sig ikke nævneværdigt men den data de skaber skal der være en plan for.

Data i Dynamics 365 kan være en kompleks størrelse. Data ”udefra-ind” i Dynamics 365, hvordan skal det gemmes, hvem skal have adgang til at se data og på hvilket niveau? Hvilke data er vigtige og hvilke data skal slet ikke bruges?

I kan med fordel downloade vores beslutningsdokument.

Et centralpunkt i dokumentet er omkring jeres strategi og de overvejelser I bør gøre i forbindelse med at igangsætte marketing sammen med Dynamics 365.

Data Marketing

Hvad er planen for en person der er tilmeldt et event eller en person der tilmelder sig jeres nyhedsbrev?

Udover at personen har afgivet sin permission, indsamles der en lang række af andre datapunkter i jeres marketingsystem i Dynamics 365.

I skal flytte jer fra at lave marketing til at tale og tænke data-marketing. Datadrevet marketing har været her i en årrække men for at I for alvor bliver datadrevet skal I have en plan for at omsætte viden fra data til handlingsklare aktiviteter. 

Alle aktiviteter og kampagner skal kunne føre data retur til Dynamics 365.
I skal vide hvilke datapunkter, der skal indsamles og præcis hvad I vil bruge dem til? Hvilken indsigt gør at et salgsemne skal direkte ind til salgsafdelingen og hvilke skal i stedet tilføjes et automatisk flow, der er forgrenet med forskellige mails, således den enkelte modtager relevant og målrettet kommunikation til netop deres behov. Det skaber ny data, som ingen skal omsættes til indsigt og handlingsklare aktiviteter.

Anbefalingen vil være at starte enkelt og igangsætte få tiltag, der hurtigt kan give dataindsigt og forsøge at tage handling på disse.

Hver gang i planlægger en ny kampagne eller marketing aktivitet så diskuter også data fra aktiviteten. 
Ligesom I har en plan for eksekvering af kampagnen, billeder, layout og Call to Action så skal der også være en plan for data. 

Opbyg en erfaring og langsomt tilføje og udvide. Selv små skridt kan hurtigt give stor gevinst og på en lidt længere bane vil den erfaring og viden I opbygger være meget værd.   

Viden om mulighederne

Microsoft giver med deres Dataverse opsætning nogle helt nye muligheder at arbejde på. Ikke kun omkring marketing men på tværs af forskellige afdelinger og data og især indsigt i data og hvordan I gør brug af den indsigt.

Der fokuseres meget på Dynamics 365 men det er lige så meget en hybrid af nye muligheder.
Microsoft Power Platform med Power Apps, Power Pages, Power Automate, Power BI og Power Agents er alle værktøjer som skal tænkes ind i marketingafdelingen.

Læs her hvilke værktøjer vi benytter og anbefaler hos For A Fact.

Anbefalingen vil være at gøre endnu mere brug af netværk og erfagrupper. Del viden og få del I andres viden om hvad der virker eller kan lade sig gøre.

Få skabt en intern kultur med nogle medarbejdere der har lysten til at omfavne og sætte sig ind i alle de nye muligheder og lav en plan for hvordan den viden bliver delt internt i jeres organisation.

En start kan være at gøre brug af eksterne rådgivere, som har indsigt i de nye muligheder. Inviter dem på besøg og lad dem inspirerer jer til mulighederne med at arbejde med data i Dynamics 365. 

Interne ressourcer

Kig på de interne kompetencer i jeres marketingafdeling. Dækker jeres team de kompetencer der skal gøres brug af? Hvis ikke, skal I så ansætte eller finde den rigtige samarbejdspartner?

Rigtig mange virksomheder har ikke alle de ressourcer, der skal til for at arbejde datadrevet med marketing.

Det kræver flere forskellige kompetencer i virksomheden og der er brug for rådgivning fra en, der forstår sammenhængen af de forretningsmæssige sider.

Tag et kig på vores afsnit Ressourcer i Marketingafdelingen og bliv lidt klogere på hvilke kompetencer, I får brug for. 

Samspil mellem salg og marketing

Marketing i Dynamics 365 adskiller sig særligt på ét punkt i forhold til generelle marketingaktiviteter.

Data og indsigten fra marketingaktiviteterne skal, måske i Real tid, kunne deles og vises i salgsafdelingen.

Salgsafdelingen er ofte allerede langt i udnyttelsen og kendskabet til Dynamics 365 og de har fået oparbejdet bestemte måder og metoder til at vise data og følge op på de salgsemner, de arbejder med.

Det kan derfor  være en udfordring at få salg til at ændre på deres måder at arbejde på og hvis de ikke føler at nye salgsemner er salgsklare vil de hurtigt afvise marketingafdelingen.

I starten er marketingafdelingen måske lidt usikre på hvilke indsigter de kan levere til salg? Måske har de ikke ressourcer til at analysere resultaterne af marketingaktiviteterne?

Anbefalingen er hurtigt at få sat nogle fra salgsafdelingen sammen med marketingsafdelingen så de sammen får opsat nogle aftaler om hvordan de skal dele viden og indsigt om salgsemner og eksisterende kunder.

Lad salg komme med input til hvilken viden og indsigt der kan gavne dem i deres arbejde og så finder marketingafdelingen efterfølgende ud af hvordan de kan levere den indsigt?

Start med nogle få og enkle dele og udbyg derfra.

Vores erfaring siger at så snart salgsafdelingen for alvor oplever at en indsigt, indsamlet fra marketingafdelingen, har hjulpet dem til at lukke et salg, så begynder de selv at være mere proaktive og selv komme med ideer og ønsker til data hos marketingafdelingen. 

Samarbejdspartnere

Det sidste punkt er nok lidt biased idet vi er dem, du burde samarbejde med omkring dette.

Men punktet er vigtigt nok af den grund.

Der hvor vi skaber de bedste resultater er hvor der er et stærkt samarbejde mellem virksomheden og os som rådgivere og bureau.

En god samarbejdspartner er en, der kan bidrage med viden og indsigt på de rigtige punkter og et niveau der passer til jeres virksomhed.

Få afklaret om I har brug for en samarbejdspartner på et mere strategisk niveau ift mulighederne for jeres virksomhed eller om det er mere omkring eksekvering af kampagner og sikre data, der giver jer den indsigt I gerne vil have?

Anbefalingen herfra er at I finder nogen der kan sparre med jer om mulighederne i jeres data i Dynamics 365 og hvordan I bedst gør brug af både data og marketingsystemet.
Systemerne og funktionerne udvikler sig hurtigt og mens I sidder nede i maskinrummet, har en samarbejdspartner ofte viden om de nye tendenser og muligheder i systemerne og hvordan dette kan tilføjes jeres fremadrettet tiltag, når I justerer og opdaterer jeres mål og strategi med jeres data.

Vi stiller os gerne til rådighed, om ikke andet til en kop kaffe og blot lytte til hvad I overvejer. Måske kan vi hjælpe jer, alternativt kan vi sikkert guide jer i den rigtige retning?